Sơn Galaxy Led Oristar kỉ niệm 24 năm thành lập Chúc mừng năm mới 2019 Hợp tác
 

 BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN  CÔNG NGHIỆP VIỄN ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Viễn Đông

Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐÔNG
Sinh năm: 1968
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA). Cử Nhân Tài chính. Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật không quân.
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
Thành tích:
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2005, 2009
- Bằng khen UBND TP Hà Nội năm 2003, 2004
- Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Huy chương "Vì thế hệ trẻ" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh T.P Hà Nội trao tặng năm 2004.
- Giải Doanh nhân trẻ Thăng Long do Đoàn Thanh niên T.P Hà Nội trao tặng
- Bằng khen của Hội liên hiệp Thanh niên T.P Hà Nội
- Giải thưởng Sao Đỏ 2008
 
  Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Viễn Đông
Giám Đốc Công ty CP Thiết bị Viễn Đông
Tổng Giám Đốc Công ty CP Galaxy Việt Nam

Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐỨC
Sinh năm: 1975
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
   
Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn Viễn Đông
Phó Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Viễn Đông

Họ và tên: HOÀNG THẾ DŨNG
Sinh năm: 1969
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Kỹ sư, Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật không quân.
Chức vụ: Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn Viễn Đông
Phó Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Viễn Đông
   
  Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây Dựng & TTNT Viễn Đông

Họ và tên: ĐẶNG MINH TUÂN
Sinh năm:  1963
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Xâu dựng & TTNT Viễn Đông
   
  Tổng Giám Đốc Công ty CP VPP Viễn Đông

Họ và tên: TÔ MẠNH HIỆP
Sinh năm:  1976
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử Nhân
Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP VPP Viễn Đông
   
  Giám Đốc Công ty CP Thương mại & SX Công Nghiệp

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Sinh năm: 1975
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử nhân.
Chức vụ: Giám Đốc Công ty CPThương mại & sản xuất Công Nghiệp
  Công ty CP Công nghệ và Chiếu sáng Viễn Đông.

Họ và tên: LÊ ĐÌNH PHONG
Sinh năm: 1988
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Thạc sĩ
Chức vụ: Tổng giám đốc
  Trưởng ban kiểm soát – Tập đoàn Viễn Đông.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Sinh năm: 1971
Địa chỉ: Hà Nội
Học vấn: Cử nhân - Đại học Tài chính