Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 Sơn Galaxy Led Oristar Viễn Đông Star Hợp tác 25 năm Tập Đoàn Viễn Đông
 

 BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN  CÔNG NGHIỆP VIỄN ĐÔNG

      Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐÔNG
      Sinh năm: 1968
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
                      (MBA). Cử  Nhân Tài chính. Sỹ
                      quan chỉ huy kỹ thuật không
                      quân.
      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
   
        Họ và tên: NGUYỄN BÌNH ĐỨC
      Sinh năm: 1975
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Cử Nhân
      Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

      Giám Đốc Cty CP Thiết bị Viễn Đông
      Tổng Giám Đốc Cty CP Galaxy VN
   
      Họ và tên: HOÀNG THẾ DŨNG
      Sinh năm: 1969
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Kỹ sư, Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật 
                      không quân. 

                       Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách Khoa 
      Chức vụ: Bí thư chi bộ Đảng Tập đoàn
      Phó Giám Đốc Công ty CP Đầu tư
      Viễn Đông
   
        Họ và tên: ĐẶNG MINH TUÂN
      Sinh năm:  1963
      Địa chỉ: Hà Nội
      Học vấn: Cử Nhân
      Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP
      Xây dựng & TTNT Viễn Đông
   
       Họ và tên: TÔ MẠNH HIỆP
     Sinh năm:  1976
     Địa chỉ: Hà Nội
     Học vấn: Cử Nhân
     Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP VPP
     Viễn Đông
   
       Họ và tên: VŨ QUỐC HÙNG
     Sinh năm: 1966

     Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn
     Phó Giám đốc Công ty CP Thiết bị Viễn Đông
 
       Họ và tên:  VŨ VĂN HÙNG
     Sinh năm:  1971

     Chức vụ: Giám đốc nhà máy Công ty CP
     Galaxy Việt Nam