Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022 Sơn Galaxy Led Oristar Viễn Đông Star Hợp tác 25 năm Tập Đoàn Viễn Đông

 
Sứ mệnh của công ty:
- Tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
- Tạo ra giá trị cho cán bộ công nhân viên trong công ty thông qua thu nhập của người lao động.
- Tạo ra giá trị lợi nhuận cho các thành viên góp vốn thông qua sự tăng trưởng và lớn mạnh trong của công ty.
- Tạo ra giá trị cho cộng đồng xã hội.