Câu lạc bộ bóng đá Viễn Đông (VienDong FC) được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 2011, với những thành viên đến từ các công ty thuộc Tập Đoàn Viễn Đông. Câu lạc bộ bóng đá thành lập nhằm nâng cao tinh thần thể thao, tinh thần đoàn kết giữa các CBCNV trong Tập đoàn.

Lợi ích Viendong FC mang lại:

-    Quảng bá, xây dựng thương hiệu FEG trong nội bộ Tập đoàn, tới các gia đình, người thân, bạn bè CBCNV trong tập đoàn.
-    Viendong FC được tổ chức tốt, hoạt động đều đặn sẽ tạo sân chơi lành mạnh cho các CNCNV Tập đoàn.
-    Hình thành hoạt động thường xuyên, thắt chặt tình đoàn kết giữa các CBCNV nói riêng, và các Công ty trong nội bộ Tập đoàn nói chung.

II. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIENDONG FC

MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ

Các thành viên CLB đều là cán bộ và nhân viên trong Tập Đoàn.

BAN ĐIỀU HÀNH